Stomatološka služba

Telefon: 058/ 211- 294
E-majl: dzfoca@gmail.com
Radno vrijeme:

Centralna zgrada:

PON-PET: od 07:00 do 21:00 časova
SUB: 07:00 do 14:30
(5 specijalista i jedan doktor stomatologije)
Područne ambulante Brod i Miljevina:
PON-PET: od 07:00 do 14:00 časova
(po jedan doktor stomatologije)

U stomatoškoj službi Doma zdravlja trenutno je zaposleno 15 radnika, od toga 8 ljekara, 5 sestara, jedan zubni i jedan rendgen tehničar. U službi radi 5 specijalista:

  • specijalista dječije i preventivne stomatologije
  • specijalista stomatološke protetike
  • specijalista paradontologije i oralne medicine
  • specijalista bolesti i endodoncije
  • specijalista opšte stomatologije

Pružamo sve usluge u domenu gore pomenutih specijalista i to:

  • preventivni rad sa malom, predškolskom i školskom djecom i omladinom
  • preventivni rad sa trudnicama
  • sve vrste mobilnih i fiksnih protetskih radova
  • liječenje svih bolesti usta i zuba

U okviru službe postoji i zubotehnička laboratorija, opremljena za izradu mobilnih i fiksnih protetskih radova. Uspješno se zadovoljavaju potrebe za očuvanjem i unaprjeđenjem oralnog zdravlja, kako za osiguranike, tako i za neosigurane pacijente koji sami snose troškove liječenja.