Psihološka podrška

Podršku tima Centra za mentalno zdravlje građani mogu da dobiju svakog radnog dana u periodu od 7h do 15h pozivom na broj 058/220-180. Telefonska podrška se pruža osobama koje su u izolacji i samoizolaciji, a cilj jeste ublažavanje stresa koji se doživljava i olakšavanje ovog perioda.