Preporuke od strane epidemiologa IJZRS za lica koja dolaze sa područja zahvaćenog Korona virusom

Svi koji su boravili u zemljama u kojima ima oboljelih od virusa korona trebaju da se jave TELEFONOM u nadležni Dom zdravlja ili higijensko epidemiološku službu a ne da lično dolaze.
Prilikom telefonskog kontakta uzeće se osnovni podaci,broj telefona te podaci iz kojeg dijela se dolazi i da li postoje neki od simptoma respiratornih infekcija (povišene temperature) te mu se ako nema nikakve simptome predlaže kućna izolacija uz obavezu svakodnevnog javljanja ljekaru ili HES službi.
Sugeriše se ograničavanje ličnih kontakata i boravka na mjestima sa većim brojem ljudi.
U slučaju pojave bilo kojeg simptoma bolesti koji liče simptomima respiratornih infekcija (korona virusom) prvenstveno povišene temperature i dalje se nastavlja komunikacija TELEFONOM tako što treba da se sačeka da nadležna ustanova pošalje vozilo hitne pomoći koja treba da transportuje pacijenta do prve infektivne klinike.