Porodična medicina

  • Porodična medicina predstavlja prvi kontakt pacijenta sa sistemom zdravstvene zaštite.
  • Izabrani tim porodične medicine, pruža sveobuhvatne usluge svim članovima porodice. Vremenom dolazi do rađanja povjerenja i izgradnje bliske veze između pacijenta i ljekara.
  • U okviru Doma zdravlja Foča, formirano je deset timova porodične medicine, a sastav svakog pojedinačnog tima čine: izabrani ljekar i medicinska sestra.

Timovi porodične medicine Doma zdravlja Foča

dr Gorana Petković, spec. porodične medicine

Med. sestra: Svjetlana Vidojević

Telefon: 058/211-440
Fax: 058/220-181

Radno vrijeme:
I smjena: 7:00-14:00 h II smjena: 14:00-21:00 h

dr Suzana Lučić-Davidović

Med. sestre: Ljiljana Novović i Milenka Golijanin

Telefon: 058/212-099
Fax: 058/

Radno vrijeme:
I smjena: 7:00-14:00 h II smjena: 14:00-21:00 h

dr Snežana Mastilo

Med. sestre: Suzana Milanović i Ivana Matić

Telefon: 058/211-440 
Fax: 058/
Radno vrijeme:
I smjena: 7:00-14:00 h
II smjena: 14:00-21:00 h

dr Dragana Babić

Med. sestre: Jelisavka Elčić i Dragana Burilo

Telefon: 058/211-440
Fax: 058/
Radno vrijeme:
I smjena: 7:00-14:00 h II smjena: 14:00-21:00 h

dr Jelena Matović  spec.porodične medicine

Med. sestre: Vesna Dostić i Mirjana Pljevaljčić

Telefon: 058/211-440
Fax: 058/
Radno vrijeme:
I smjena: 7:00-14:00 h II smjena: 14:00-21:00 h

dr Igor Kapetanov  spec. urgentne medicine

Med. tehničar: Veso Vuković

Telefon: 058/212-099
Fax: 058/
Radno vrijeme:
I smjena: 7:00-14:00 h II smjena: 14:00-21:00 h

dr Velimirka Rašević  spec. porodične medicine

Med. sestre: Slavica Vuković i Radomirka Tadić

Telefon: 058/212-099
Fax: 058/
Radno vrijeme:
I smjena: 7:00-14:00 h II smjena: 14:00-21:00 h

dr Nebojša Čančar  spec. pneumoftiziologije

Med.sestre: Snežana Sarić i Branka Zarić

Telefon: 058/212-099
Fax: 058/ Radno vrijeme:
I smjena: 7:00-14:00 h II smjena: 14:00-21:00 h

dr Radmila Milić  spec. fizijatrije

Med. sestra/tehničar: Ljiljana Dubovina i Miodrag Miletić

Ambulanta Miljevina
Telefon: 058/235-139
Radno vrijeme:
I smjena: 7:00-14:00 h

dr Radan Miletić

Med. sestre: Jelica Vukadinović i Marina Delić

Ambulanta Brod
Telefon: 058/230-238
Radno vrijeme:
I smjena: 7:00-14:00 h