Pedijatrija

RUKOVODILAC SLUŽBE
dr Radmila Kapetanov, specijalista pedijatar
Medicinske sestre-tehničari: Ranka Perović i Damjanka Perišić

RADNO VRIJEME
Svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova
 
Služba obuhvata sledeće djelatnosti:
1. Pedijatrijska zaštita predškolske djece (od 0-6 godina starosti), uključujući i savjetovalište za zdravu djecu novorođenačkog i dojenačkog uzrasta koja podrazumjeva praćene ranog rasta i razvoja sa svim specifičnostima i potrebama ove populacije
2. Rana detekcija poremećaja rasta i razvoja djece 0-6 godina u okviru EDUS projekta, a pod pokroviteljstvom UNICEF-a
3. Prevencija bolesti i poremećaja kroz planirane sistematske preglede određenih starosnih grupa, astma savjetovalište i savjetovalište roditelja i djece o zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti
4. Konsultativni pedijatrijski pregledi školeske dijece do navršenih 15 godina života
5. KSZ pregledi djece po ugovoru naše ustanove sa drugim ustanovama
6. Ostale medicinske intervencije (zbrinjavanje lakših povreda, parenteralna i inhalatorna terapija), obrada kože i pupčane rane novorođenčadi u ambulantnim uslovima.