Obavještenje

Na osnovu Zaključka Republičkog štaba za vandredne situacije broj:43-3/20 od 16.06.2020. godine JZU Dom zdravlja Foča će od 22.06.2020. godine sa svojih 75% kapaciteta organizovati pružanje specijalističkih zdravstvenih usluga za građane opštine Foča.Ove usluge će se pružati uz obavezno naručivanje pacijenata koji se mole da poštuju vrijeme u koje su zakazani za pregled.Pacijenti se takođe mole da u Dom zdravlja dolaze sa zaštitnim maskama i da prilikom boravka u istom drže fizičku distancu od 2 metra.