Higijensko-epidemiološka služba

Rukovodilac službe:
Golijanin dr Vesna – epidemiolog
Medicinska sestra-tehničar: Kovač Gordana

Telefon: 058/ 220- 141
Fax: 058/ 210- 078
E-majl: dzfoca@gmail.com

Radno vrijeme: Svaki radni dan od 7.00 do 15.00 časova
Pauza: od 9.30 do 10.00 časova

Higijensko- epidemiološka služba po svom sadržaju i metodama rada je isključivo preventivna služba.
Obavlja poslove iz oblasti epidemiologije, imunizacije i higijene.

U Higijensko-epidemiološkoj službi vrši se:

Nadzor nad zaraznim bolestima​

  • Prikupljanje i analiza podataka o kretanju zaraznih bolesti
  • Analiza i procjena epidemiološke situacije
  • Predlaganje i sprovođenje mjera u cilju sprečavanja nastanka, širenja i eliminaciji zaraznih bolesti
  • Sprovođenje odgovarajućih preventivnih mjera u vanrednim situacijama
  • Zdravstveno vaspitni rad na prevenciji i suzbijanju zaraznih bolesti i upoznavanje stanovništva o epidemiološkoj situaciji putem srdstava javnog informisanja

Imunizacija

  • Planiranje, organizacija i nadzor nad sprovođenjem obavezne imunizacije
  • Vakcinacija po kliničkim i epidemiološkim indikacijama
  • Sprovođenje nadzora nad neželjenim reakcijama
  • Epidemiološki nadzor nad gripom i zaraznim bolestima koje se mogu spriječiti vakcinacijom

Higijena

Higijensko- epidemiološka služba redovno prati sanitarno- higijensko stanje u dječijim i školskim objektima, sprovodi nadzor u navedenim objektima i radi na zdravstvenom vaspitanju.