Ginekologija

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA
Kadrovska struktura:

 1. Dr Miroslav Ristanović, specijalista ginekologije i akušerstva
 2. Dr Ilija Golijanin, specijalista ginekologije i akušerstva
 3. Dragica Pušonja, medicinska sestra – akušerskog smjera

Telefon: 058-220-720
Radno vrijeme:
Svaki radni dan od 07:00 do 15:00
E-mail:ginekologija.dzfoca@gmail.com

Raspored rada:

Dr Miroslav Ristanović
UTO i ČET: 10:00 do 15:00

Pregledi se zakazuju putem telefona: 058 220 720

Dr Ilija Golijanin
PON, SRI, PET: 07:00 do 15:00
UTO, ČET: 07:00 do 09:30

Zdravstvena zaštita žena obavlja se i u Domu  zdravlja Kalinovik svakog četvrtka od 11 do 14 časova, i u Domu zdravlja Čajniče svakog utorka od 11 do 14 časova.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena pruža primarnu zdravstvenu zaštitu svim ženama sa 15+ godina sa područja opština Foča, Čajniče, Kalinovik. Svoju djelatnost obavlja putem preventivnog i kurativnog rada, kroz ranu dijagnostiku, terapiju, kontinuirani zdravstveno-vaspitni rad, rad na planiranju porodice, kao i rad u Savjetovalištu za trudnice.

U Službi zdravstvene zaštite žena se mogu obaviti sledeći pregledi:

Preventivne usluge

 • preventivni ginekološki pregled (ginekološki pregled pod spekulumom i bimanuelni pregled, uzimanje brisa po Papanikolau, uzimanje vaginalnog sekreta na stepen čistoće i uzimanje vaginalnog i cervikalnog brisa, uzimanje brisa za HPV sa DNK genotipizacijom, kolposkopija, pregled dojki)
 • sistematski pregledi
 • ciljani pregled radi ranog otkrivanje raka grlića materice
 • ciljani pregled radi ranog otkrivanja raka dojke
 • preventivni pregled radi planiranja porodice (liječenje steriliteta i kontracepcija)
 • preventivni pregledi trudnica i porodilja
 • psihofizička priprema trudnice za porođaj

Usluge dijagnostike

 • ultrazvučni pregledi u ginekologiji i opstericiji, 3D i 4D color-doppler
 • CTG pregled
 • kolposkopija
 • biopsija i eksplorativna kiretaža cervikalnog kanala
 • polipektomije
 • skarifikacije Ovulae Nabothy
 • aplikacija i ekstrakcija iuu (spirala)

U sklopu preventivnih pregleda trudnica  rade se i prenatalni skrining testovi  i to Double test i my Prenatal test.