Galerija

Dom zdravlja Foča, centralna ambulanta

Dom zdravlja Foča, mjesne ambulante

Hitna pomoć

Stomatološka služba

Ginekologija

Dani srca, 29.09.2011.

U okviru obilježavanja „Svjetskog dana srca” koji je Svjetska kardiološka federacija uspostavila 29. septembra, svoj doprinos dao je i Dom zdravlja u Foči.
Ova akcija, ujedno je i edukacija  o prevenciji kardiovaskularnih bolesti i način da se građani  upozore na rizike od nastajanja srčanih oboljenja.

Iz arhiva