Besplatna provjera plućne funkcije

Tokom mjeseca maja astmatičari i  organizacije koje u fokusu rada imaju kontrolu astme i edukaciju o astmi ujedinjeni su sa ciljem da podignu svjesnost o astmi i poboljšaju kvalitet života pacijenata oboljelih od astme. 

28. maja 2019 godine u prostorijama tržnog centra “Tom” u Foči u periodu od 10-12 sati će se održati javna spirometrija pri kojoj će građani imati priliku da besplatno provjere svoju plućnu funkciju i razgovaraju sa ljekarom specijalistom pneumoftiziologom iz Doma zdravlja Foča. 

Zlatni standard u dijagnostici astme je spirometrija pomoću koje se utvrđuju opstrukcijske smetnje ventilacije na velikim i malim disajnim putevima. Ispravna dijagnoza se postiže uzimanjem anamnestičkih podataka, fizikalnim pregledom, spirometrijom i alergijskim statusom pacijenta. Spirometrija je jednostavna i bezbolna metoda koja se vrši uz pomoć medicinske sestre ili tehničara. Prema instrukcijama pacijent diše u usnik povezan sa spirometrom oslobađajući zrak iz disajnog sistema te se na taj način odredi plućna funkcija pacijenta.